HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN NĂM 2019

Theo công văn số 59/CĐN của Công đoàn ngành Y tế, Liên đoàn lao động Bình Định ngày 21/5/2019  về hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu Pháp luật trực tuyến”  năm 2019 do Bộ Tư Pháp tổ chức. 

tim hieu phap luat 2019

 

Tất cả các cán bộ công chức, viên chức, người lao động Bệnh viện Mắt Bình Định tham gia dự thi có thể truy cập trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư Pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx hoặc thông qua đường link được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư Pháp tại địa chỉ: http://stp.binhdinh.gov.vn, vào mục liên kết CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Thời gian dự kiến tổ chức: từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2019, chia thành 4 đợt thi.

Mỗi đợt thi sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày. Thời gian thi cụ thể (thời gian bắt đầu và kết thúc mỗi đợt thi) sẽ được thông tin trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

 

Tác giả bài viết: Tổ Thông tin & Truyền thông

Nguồn tin: Bệnh viện Mắt Bình Định