Chương trình khám, điều trị, phẫu thuật, tư vấn miễn phí bệnh Glôcôm - Hưởng ứng tuần lễ Glôcôm thế giới năm 2024 (10/3-16/3)

BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO

Hưởng ứng tuần lễ Glôcôm thế giới năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết để thế giới hết bệnh Glôcôm”Bệnh viện Mắt Bình Định tổ chức chương trình khám, điều trị, tư vấn bệnh Glôcôm (cườm nước) miễn phí. Thông tin cụ thể như sau:

Thong bao PK Glucom 2024 Dang web

(Nguồn tin: Bệnh viện Mắt Bình Định)