Hưởng ứng Ngày Thị giác thế giới 8/10/2015. CHĂM SÓC MẮT CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI