Những lời Bác dạy đầu tiên

Mùa thu năm 1946, tôi và ba đng chí na đưc vinh d theo Bác v nưc trên chiếc tàu Đuymông Đuếvin. Tàu này là mt chiếc tàu chiến đã cũ, chy l đ chm chp. Lúc by gi, tình hình trong nưc đang căng thng ai ny đu st rut mong v sm, nhưng gi đây nghĩ li, đi vi chúng tôi, đó là mt dp may hiếm có đ đưc kéo dài nhng ngày chung sng vi Bác.

Trên chuyến xe la t Pari đi Macxây, Bác nói:

          - Nưc ta còn nghèo vì 80 năm b đế quc bóc lt, chiếm đóng. Đng bào Nam b gi đây còn đ máu. Chúng ta còn gian kh chiến đu nhiu ch chưa đưc sung sưng ngay đâu. Các chú v nưc chính là đ phc v T quc, phc v đng bào...

          Lên tàu ri, mt hôm Bác dn:

          - nhà không có gì đâu. Nưc ta thiếu máy móc, nguyên liu, thiếu c th lành ngh, tin ca ta li ít. Song nưc ta giàu v rng núi, sông bin, đng bào ta giàu v quyết tâm, dũng cm và sáng to. Các chú v phi chu thương, chu khó làm ăn, đưa nhng cái đã hc nưc ngoài v áp dng thiết thc vào trong nưc, giúp đ và hưng dn anh em trong nưc cùng làm.

          Tôi còn nh lúc đi tàu, thnh thong có nhng hôm tên đi tá ch huy tàu t chc tp trn trên gia bin c mênh mông, tiếng súng đi bác, súng máy các loi thi nhau gm thét, khói mt mù, nưc bin tung toé ngoài khơi. Trong chúng tôi, thot tiên cũng có ngưi hi hp, nhưng riêng Bác vn đim nhiên, ung dung hút thuc lá, đng xem. Bác mm cưi bo chúng tôi:

          - Đy, ngưi ta th kim tra tinh thn ca các chú. Các chú có s không?

Nhân đó, Bác ch cho chúng tôi thy bn đế quc thưng hay phô trương, khoe khoang v sc mnh vt cht, còn nhân dân cách mng tuy nghèo nhưng hàng triu ngưi đoàn kết thành mt khi, có tinh thn dũng cm và mưu trí, nht đnh đánh bi đưc bn chúng...

          Ti Đi hi liên hoan anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quc ln th nht, tôi đưc Bác khen...

          Vinh d đó thuc v anh em ngành quân gii trong đó tôi nh s ch bo, dn dt ca Bác đã đóng góp mt phn.

          Nhng li dy ca Bác như bc cm nang quyết đnh mi thng li trong công tác ca tôi.

                                      Theo thiếu tưng Trn Đi Nghĩa

                               (Hu Giang, s 395 ngày 30/3/2007)