Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 09/08/2010

QUYẾTĐỊNH
Số 15/2010/QĐ-UBND ngày 09/08/2010 V/v Ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Xem chi tiết

Thị giác 2020 Bộ Y tế Hội Nhãn khoa Việt Nam Bệnh viện Mắt Trung Ương Quỹ Fred Hollows Việt Nam Tổ chức Orbis Quốc tế UBND tỉnh Bình Định Công báo tỉnh Bình Định Sở Y tế tỉnh Bình Định Trung tâm TT&GDSK tỉnh Bình Định Tạp chí Nhãn khoa Việt Nam
Bạn đang ở: Trang chủ Văn bản pháp quy UBND tỉnh Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 09/08/2010