Thị giác 2020 Bộ Y tế Hội Nhãn khoa Việt Nam Bệnh viện Mắt Trung Ương Quỹ Fred Hollows Việt Nam Tổ chức Orbis Quốc tế UBND tỉnh Bình Định Công báo tỉnh Bình Định Sở Y tế tỉnh Bình Định Trung tâm TT&GDSK tỉnh Bình Định Tạp chí Nhãn khoa Việt Nam
Bạn đang ở: Trang chủ Văn bản pháp quy UBND tỉnh Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2011. Về việc Ban hành quy định đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh