Bạn đang ở: Trang chủ Văn bản pháp quy Bộ ngành khác Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012. Về việc Quy định chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế