Bạn đang ở: Trang chủ Văn bản pháp quy Bộ Y tế Thông tư số 34/2013/TT-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2013 của Bộ Y tế về việc Ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày