Tấm lòng của Bác Hồ với chiến sĩ

Đi vi chiến sĩ là nhng ngưi hy sinh nhiu nht cho dân tc, Bác H thưng dành cho anh em s chăm lo, săn sóc ân tình, chu đáo nht.

       Mùa đông, thương anh em chiến sĩ rét mưt rng núi hay bưng bin, Bác đem tm áo la ca mình đưc đng bào tng, bán đu giá đ ly tin mua áo m gi cho các chiến sĩ.

       Bác thưng nói: “Chiến sĩ còn đói kh, tôi ăn ngon sao đưc!”. “Chiến sĩ còn rách rưi, mình mc thế này cũng là đy đ lm ri!”.

Mùa hè năm y (1967), tri Hà Ni rt nóng. Sc khe Bác H đã kém, thn kinh tui già cũng suy nhưc, d b toát m hôi, ưt đm, có ngày phi thay my ln qun áo, có khi hong ti ch, ri li thay ngay. Bác không cho dùng máy điu hoà nhit đ. Bác bo: Mùi nó hôi lm, Bác không chu đưc! (Bác không dùng nên nói vy thôi, ch máy đã có nút xã thơm).

Thy tri oi bc quá, Bác nói vi đng chí Vũ Kỳ:

       - Nng nóng thế này, các chú b đi trc phòng không trên nóc hi trưng Ba Đình thì sao chu đưc? Các chú y có đ nưc ung không? Chú th lên tìm hiu xem thế nào, v cho Bác biết.

       Đng chí Vũ Kỳ lên, đưc biết trên đó có mt t súng 14 ly 5. cát sơ sài, nêu đch bn vào thì ch có hy sinh, rt nguy him.

       Tri nng chói, đng mt lúc mà hoa c mt. Đng chí Vũ Kỳ hi:

       - Các đng chí có nưc ngt ung không?

- Nưc chè thưng còn chưa có, ly đâu ra nưc ngt!

Đng chí Vũ Kỳ v nói li vi Bác, Bác gi đin ngay cho đng chí Văn Tiến Dũng:

       - Sao các chú không lo đ nưc ung cho các chiến sĩ trc phòng không? Nghe nói súng trên nóc hi trưng rt sơ sài, chú phi lo sa ngay đ đm bo an toàn cho chiến sĩ trong chiến đu!

Sau đó Bác bo đng chí Vũ Kỳ đi ly s tiết kim ca Bác, xem tin tiết kim ca Bác còn bao nhiêu.

       Ti sao Bác có tin tiết kim? Lương Bác cao nht nưc, nhưng hàng tháng cũng ch đ tiêu. Mi chi phí sinh hot ca Bác, t cái chi lông gà, đu ghi vào lương c.

Tin tiết kim ca Bác là do các báo tr nhun bút cho Bác. Bác viết báo nhiu, có năm hàng trăm bài. Các báo gi đến bao nhiêu, văn phòng đu gi vào s tiết kim ca Bác. Trong kháng chiến chng thc dân Pháp, Bác cũng đã có tin tiết kim. Đến dp Tết Nguyên đán, Bác li đem chia cho cán b các cơ quan chung quanh Bác mua ln đ đón xuân.

Đng chí Vũ Kỳ xem s và báo cáo:

- Thưa Bác, còn li tt c hơn 25.000 đng (lúc đó là mt món tin rt ln, tương đương vi khong 60 lung vàng).

       Bác bo:

       - Chú chuyn ngay s tin đó cho B Tng tham mưu và nói: “Đó là quà ca Bác tng đ mua nưc ngt cho anh em chiến sĩ trc phòng không ung, không phi ch cho nhng chiến sĩ Ba Đình, mà cho tt c các chiến sĩ đang trc chiến trên mâm pháo khp min Bc. Nếu s tin đó không đ thì yêu cu đa phương nào có b đi phòng không trc chiến góp sc vào cùng lo!”

         V sau, B Tư lnh Phòng không quân báo cáo li cho Văn phòng Ph Ch tch biết: S tin ca Bác mua nước ung cho b đi phòng không, không quân được mt tun.

                                                         Theo TRN ĐC HIU

                                      (Nhng mu chuyn v tm gương đo đc ca Ch tch H Chí Minh)

                                                 (Hu Giang, s 389 ngày 16/3/2007)