Khám tư vấn miễn phí bệnh glôcôm (bệnh cườm nước)

Hướng ứng Tuần lễ Glôcôm Thế giới năm 2015 từ ngày 8-14/3/2015, Bệnh viện Mắt Bình Định tổ chức khám tư vấn miễn phí về bệnh glôcôm - còn gọi là bệnh cườm nước.

Hướng ứng Tuần lễ Glôcôm Thế giới năm 2015 từ ngày 8-14/3/2015

-  Thời gian: các ngày 11/3(thứ tư) và 12/3/2015 (thứ năm).

- Đối tượng: Những bệnh nhân đã được chẩn đoán điều trị glôcôm, người từ 50 tuổi trở lên nghi ngờ có mắc bệnh glôcôm hoặc có bố mẹ, anh chị em ruột đã mắc bệnh glôcôm.

- Số lượng: buổi sáng 50 bệnh nhân, buổi chiều 20 bệnh nhân.

- Các chi phí khám, kể cả các dịch vụ kỹ thuật cao được miễn phí hoàn toàn.

- Bệnh nhân cần mang theo thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh để được hưởng quyền lợi khi có chỉ định điều trị.