MẪU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2015

MẪU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh năm 2015

down icon


 

* GHI CHÚ:

- Đây là bản đăng ký mẫu, các đồng chí tùy chức năng, nhiệm vụ được giao của mỗi người sẽ thêm hoặc bớt cho phù hợp.

- Đề nghị viết tay.

- Ngày tháng ghi ngày 30 tháng 3 năm 2015

- Ngày nộp bản đăng ký: 30/12/2015. Nộp cho đồng chí Phạm Thị Thúy để tổng hợp.