Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày đăng
Công văn số 3041/BYT-KCB, ngày 02/6/2020 của Bộ Y tế. V/v kết nối, chia sẻ dữ liệu KSK của người lái xe trên Cổng DVCQG. 18 Tháng 6 2020
Công văn số 7691/BYT-BH, ngày 31/12/2019 của Bộ Y tế. V/v hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2019. 18 Tháng 6 2020
Công văn số 39/2017/TT-BYT, ngày 18/10/2017 của Bộ Y tế. V/v Quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở. 18 Tháng 6 2020
Quyết định 3638/QĐ-BYT, ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Bộ Y tế. V/v phê duyệt Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp” 07 Tháng 11 2016
Công văn số 423/BVMTW - CĐT, ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế. Thông báo Hội nghị ngành Mắt tháng 10 năm 2016 27 Tháng 5 2016
Quyết định số 2294/QĐ-BYT, ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế. Về việc ban hành Chương trình Thực hiện tiết kiệm, Chống lãng phí năm 2016 của Bộ Y tế. 14 Tháng 6 2016
Thông tư số 11/2016/TT-BYT, ngày 11 tháng 05 năm 2016 của Bộ Y tế. Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập 27 Tháng 5 2016
Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 2/7/2015 của liên Bộ Y tế – Bộ Tài chính sửa đổi Điều khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của liên Bộ Y tế – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế 20 Tháng 8 2015
Công văn số 824/BYT-KH-TC, ngày 16/02/2016 của Bộ Y tế. Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC 29 Tháng 2 2016
Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính. Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc 29 Tháng 2 2016