Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày đăng
Chỉ thị số 13 - CT/TW, ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 10 Tháng 2 2017
Công văn số 52 - CV/BTGĐUK, ngày 29/12/2016 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối. Về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh. 29 Tháng 12 2016
Công văn số 51 - CV/BTGĐUK, ngày 22/12/2016 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối. Về việc gửi đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. 29 Tháng 12 2016
Công văn số 10/BHXH-GĐBHYT, ngày 06/01/2016 của BHXH tỉnh Bình Định. Về việc hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT 12 Tháng 1 2016
Công văn số 577/BHXH-TCHC ngày 05/7/2015 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định. V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN" 13 Tháng 7 2015
Công văn 1309/BVMTW, ngày 23/12/2015 của Bệnh viện Mắt Trung ương về việc thông báo tuyển sinh năm 2015 05 Tháng 1 2016
Báo cáo kết quả bước đầu Chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo cao tuổi Do Tổng Công ty Vietravel tài trợ 05 Tháng 5 2015
Hướng dẫn số 149/HD-TLĐ ngày 04/02/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" 06 Tháng 5 2015
Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ NHÂN DÂN THAM GIA GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 14 Tháng 8 2014
Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. V/v ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội 14 Tháng 8 2014