Danh bạ điện tử

Bạn đánh giá: 2 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
STT Họ và tên/Khoa phòng Chức danh Email Số di động Số cố định
LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN
1 Đường dây nóng 0965.091919
2 Nguyễn Thanh Triết Giám đốc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 056.3893247
3 Phạm Chí Thanh Phó Giám đốc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 056.3893247
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP - ĐIỀU DƯỠNG
4 Nguyễn Văn Thành Trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Nguyễn Hồ Kim Phó Trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Phạm Thị Phần Phó Trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Phan Thanh Mai Anh Nhân viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN
8 Nguyễn Ngọc Lai Trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
9 Trần Quốc Dũng Nhân viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
10 Võ Kế Điền Nhân viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
11 Nguyễn Trung Tín Nhân viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  PHÒNG TỔ CHỨC -  HÀNH CHÍNH - TÀI CHÍNH
12 Văn thư
056.3893606
13 Bảo vệ 056.3893792
14 Lê Mạnh Hùng Trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
15 Nguyễn Thị Hiền Lương Nhân viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 Hồ Thanh Trung Nhân viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 Nguyễn Thị Bình Nhân viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18 Nguyễn Ái Vân Nhân viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
KHOA KHÁM BỆNH - ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
19
Phòng Tư vấn 056.3894449
20 Khúc xạ (Quầy kính)       056.3701578
21 Phan Thị Thu Hà Trưởng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22 Nguyễn Thị Trâm Phó Trưởng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23 Nguyễn Thị Kim Xuyến Bác sỹ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24
Nguyễn Thị Thanh Phượng Bác sỹ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
25 Trần Thị Bích Hải Bác sỹ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
26 Nguyễn Thị Vân Điều dưỡng trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
27 Lê Thị Thanh Huệ Nhân viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
28 Lê Ngọc Huy Nhân viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
KHOA ĐỤC THỦY TINH THỂ - GLÔCÔM
29 Thường trực 24/24 056.3893231
30 Nguyễn Thị Bảo Thy Phó Trưởng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
31 Nguyễn Thị Hương Điều dưỡng trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  KHOA KẾT MAC - GIÁC MẠC - PHẦN PHỤ
32 Thường trực 24/24 056.3893231
33 Đào Lâm Hoàng Phó Trưởng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
34 Nguyễn Thành Tân Phó Trưởng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
35 Nguyễn Xuân Hòa Điều dưỡng trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
36 Lê Thị Hồng Sơn Nhân viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  KHOA PHẪU THUẬT - GÂY MÊ HỒI SỨC
37 Dương Văn Hiền Trưởng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
38 Lê Tuấn Phụng KTV trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
  KHOA DƯỢC - VTYTTB - XÉT NGHIỆM - CHỐNG NGHIỄM KHUẨN
39 Hành chính   056.3518017
40 Trần Minh Quân Phó Trưởng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
41 Võ Thị Nguyệt Phó Trưởng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
42 Phạm Văn Hậu  Nhân viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
43 Võ Đăng Khoa Nhân viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.