Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày đăng
Công văn số 1735/SYT-TCCB, ngày 15/6/2020. V/v Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. 17 Tháng 6 2020
Công văn số 1719/SYT-KHTC, ngày 12/6/2020. V/v Kết quả đánh giá tình hình thực hiện “cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp” năm 2020 16 Tháng 6 2020
Công văn số 1610/SYT-NVY, ngày 03/6/2020 của Sở Y tế. V/v Góp ý dự thảo Danh mục gói dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cơ bản thực hiện tại tuyến y tế cơ sở trong Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2017/TT-BYT. 18 Tháng 6 2020
Công văn Số 362/SYT-TCCB ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Sở Y tế. Về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm "Ngày Công tác xã hội Việt Năm" năm 2018. 06 Tháng 3 2018
Quyết định số 256/QĐ-SYT, ngày 16/03/2017 của Sở Y tế. V/v giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 24 Tháng 4 2017
Quyết định số 168/QĐ-SYT, ngày 02/03/2017 của Sở Y tế. V/v giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 24 Tháng 4 2017
Quyết định số 33/QĐ-SYT, ngày 01/01/2017 của Sở Y tế. V/v giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 24 Tháng 4 2017
Thông báo số 80/TB-SYT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Sở Y tế. Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Y tế. 19 Tháng 12 2016
Quyết định số 2446/QĐ-SYT, ngày 06/12/2016. V/v kiện toàn hội đồng khoa học - Kỹ thuật ngành y tế Bình Định 07 Tháng 12 2016
Công văn số 211/SYT-NVY ngày 27/1/2016. V/v bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Bính Thân 2016 29 Tháng 1 2016