Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010

QUYẾT ĐỊNH
Số 31/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010. Về việc ban hành Quy định về mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến,giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Xem chi tiết

Bạn đang ở: Trang chủ Văn bản pháp quy UBND tỉnh Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010